<KOMMUNE>

I Kommune viser registrerte opplysninger XX hoftebrudd pr. 1000 innbyggere.

VELG KOMMUNE/FYLKE:

VELG KOMMUNE/FYLKE

ULYKKESSTATISTIKKEN

Det er i gjennomsnitt

XXX

hoftebrudd i <Kommune> pr. år

Hoftebruddene i <Kommune> koster samfunnet årlig

XXX

Noe av dette dekkes av staten. Kommunen må selv betale cirka

XXX

En kommune som forebygger TO hoftebrudd sparer

1 MILLION KR

VELG KOMMUNE/FYLKE

VELG KOMMUNE/FYLKE:

Tallene på antall hoftebrudd er hentet fra Folkehelsteinstituttets offentlige statistikk. Det er gjennomsnittstall for perioden 2015-2017, som er siste offentlige tall tilgjengelig. Kostnadsfordelingen mellom stat og kommune er basert på tall fra Helsedirektoratet og rapporten “Kostnader ved hoftebrudd hos eldre”, (HIOA-rapport 2014), Liv Hektonen. Lønnskostnader er basert på statistik gjennomsnittlig årsverk.