HOFTEBRUDD

Hvert år rammes mer enn 9.000 personer i Norge. Det betyr ett nytt hoftebrudd hver time – døgnet rundt. Mange vil aldri komme tilbake til den helsetilstand og bevegelighet de hadde før bruddet. Derfor er forebygging viktig.

XXXX

HAR BLITT RAMMET AV HOFTEBRUDD HITTIL I ÅR.

SE TALL FOR DIN KOMMUNE/DITT FYLKE:

SE TALL FOR DIN KOMMUNE/DITT FYLKE

Scroll ned for flere nasjonale tall

ULYKKESSTATISTIKKEN – NASJONALE TALL

OVER 50%

av de over 80 år har minst én fallepisode i løpet av et år. Risikoen for fall er større jo eldre vi blir, og konsekvensene av fallulykker blir mer alvorlige.

550.000 KR

er hva ett hoftebrudd koster i helse og rehabilitering det første året. Det i seg selv er et godt argument for forebygging. Hoftebrudd er også en økonomisk samfunnsutfordring.

EFFEKTIV FOREBYGGING

Forebygging av hoftebrudd handler ikke først og fremst om penger, men om helse og livskvalitet. Fallulykker kan forebygges gjennom:

Finnes det treningsgrupper i din kommune? Har kommunen tiltak for tryggere boliger?

5 MILLIARDER KR

er hva 9.000 hoftebrudd koster det norske samfunnet per år. Kostnaden deles mellom stat og kommune. Vel halvparten dekkes av kommunene.

Til samenligning tilsvarer 5 milliarder kr:

10.000

Hjemmesykepleiere

10.000

Fysioterapeuter

10.000

Lærere

SE TALL FOR DIN KOMMUNE/DITT FYLKE

SE TALL FOR DIN KOMMUNE/DITT FYLKE:

Tallene på antall hoftebrudd er hentet fra Folkehelsteinstituttets offentlige statistikk. Det er gjennomsnittstall for perioden 2015-2017, som er siste offentlige tall tilgjengelig. Kostnadsfordelingen mellom stat og kommune er basert på tall fra Helsedirektoratet og rapporten “Kostnader ved hoftebrudd hos eldre“, (HIOA-rapport 2014), Liv Hektonen. Lønnskostnader er basert på statistik gjennomsnittlig årsverk.